غلامحسين حسيني با اشاره به فرسودگي بسياري از هتلها و مراکز اقامتي کشور گفت: بدون احتساب ساير مراکز اقامتي، قريب به 1100 هتل در کشور وجود دارد که عمدتا فرسوده و نيازمند بازسازي مي باشند

طي حکمي از سوي مدير عامل شرکت توسعه گردشگري ايران، رضاصالحي به سمت مدير روابط عمومي اين شرکت منصوب شد.

طي حکمي از سوي مدير عامل شرکت توسعه گردشگري ايران، سيد مجيد پور احمدي به سمت مشاور اجرايي مدير عامل و مدير امور مجامع و استان هاي اين شرکت منصوب شد.

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ویدئو ها
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
تقویم
1396
مهر
شنبه
1