طي حکمي از سوي مدير عامل شرکت توسعه گردشگري ايران، رضاصالحي به سمت مدير روابط عمومي اين شرکت منصوب شد.

طي حکمي از سوي مدير عامل شرکت توسعه گردشگري ايران، سيد مجيد پور احمدي به سمت مشاور اجرايي مدير عامل و مدير امور مجامع و استان هاي اين شرکت منصوب شد.

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
ویدئو ها
تقویم
1396
آذر
پنجشنبه
2