مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مجتمع‌های ایرانگردی و جهانگردی بین‌راهی اوج (در حال تصفیه) برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران در مورخ 29/3/97 مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مجتمع‌های ایرانگردی و جهانگردی بین راهی اوج (در حال تصفیه) با حضور اکثریت سهامداران شرکت برای بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر تصفیه صورتهای مالی سال 1396 در سالن جلسات شرکت توسعه گردشگری ایران برگزار شد .


 
در ابتدای این نشست، گزارش هیات مدیره شرکت قرائت شد و سپس گزارش حسابرس قانونی شرکت به استماع اعضاء رسید و با تاکیدات رئیس مجمع بر موضوعات مورد نظر، صورتهای مالی سال 96 به تصویب مجمع رسید . 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار