مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل در محل سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار شد.


 
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل با حضور ریاست مجمع و اکثریت سهام‌داران آن شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند‌ماه 96  برگزار شد.در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی، تکالیفی نیز برای شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل درنظر گرفته شد و مباحثی در خصوص سامان‌دهی فعالیت‌های شرکت با توجه به ویژگی‌های استان اردبیل مورد بحث قرار گرفت. 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار