بیژن اقطاعی
                                  مدیر هتل بین المللی لاله تهران
                                                   محمد امین هوتی
                                  مدیر هتل بین المللی لاله چابهار

 
                                                        امین حجازی
                        مدیر هتل بین المللی صخره ای لاله کندوان


                                                                                                      پرویز یاری
                               مدیر هتل بین المللی لاله سرعین


                                                     محمود پورفتاح
                                  مدیر هتل لاله بیستون (کرمانشاه)
                                    

                                          علیرضا میرزا محمدی
                                  مدیر مجتمع آبدرمانی سبلان


                                                    

 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
ویدئو ها
تقویم
1396
دي
پنجشنبه
28