بیژن اقطاعی
                                  مدیر هتل بین المللی لاله تهران
                                                   محمد امین هوتی
                                  مدیر هتل بین المللی لاله چابهار

 
                                                        امین حجازی
                        مدیر هتل بین المللی صخره ای لاله کندوان


                                                                                                      پرویز یاری
                               مدیر هتل بین المللی لاله سرعین


                                                     محمود پورفتاح
                                  مدیر هتل لاله بیستون (کرمانشاه)
                                    

                                          علیرضا میرزا محمدی
                                  مدیر مجتمع آبدرمانی سبلان


                                                    

 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ویدئو ها
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
تقویم
1396
مهر
شنبه
1