قاسم ابراهیم نژاد 
ذیحساب و مدیر مالی 


حسین توکلی
حسابرس داخلی


بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادها
علیرضا رضائیان
سرپرست مديریت طرح و برنامهحیدر مرادی
مدير  امور مجامع و استانهاسید امید آقامیری
 مدیر بهره برداریپیام بی غش
سرپرست بازاریابی


اسد اله آراسته
 مدیر تدارکات
محمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک
 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
ویدئو ها
تقویم
1396
دي
پنجشنبه
28