قاسم ابراهیم نژاد 
ذیحساب و مدیر مالی 


حسین توکلی
حسابرس داخلیمحمد منتقمي راد
مدير بازرسي


بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادها
علیرضا رضائیان
مدير  طرح و برنامهحیدر مرادی
مدير  امور مجامع و استانهاسید امید آقامیری
 مدیر بهره برداریپیام بی غش
سرپرست بازاریابی


اسد اله آراسته
سرپرست مدیریت تدارکات
محمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک
 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
ویدئو ها
تقویم
1396
آذر
پنجشنبه
2