قاسم ابراهیم نژاد 
ذیحساب  بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادهاحسین توکلی
مدیر مالیعلیرضا رضائیان
سرپرست مديریت طرح و برنامهحیدر مرادی
مدير  امور مجامع و استانهاسید امید آقامیری
 مدیر بهره برداریپیام بی غش
مدیر بازاریابی
ابوالقاسم حمیدی شریف
سرپرست مدیریت تدارکاتمحمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
اوقات شرعی
تقویم
1397
خرداد
شنبه
5